ΠΕ3. Εισαγωγή/Ανάπτυξη νέων τρόπων διδασκαλίας - Δ.3.3 Ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων

    

ΠΕ3. Εισαγωγή/ Ανάπτυξη νέων τρόπων διδασκαλίας

Δ.3.4 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού υλικού σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος με δυνατότητες πλήρους αυτοδιδασκαλίας

 

- DVD Συστήματα Πολυμέσων - Δρ. Αθ. Νικολαΐδης Κατεβάστε την εφαρμογή  (360 Κb)
- DVD Κινητές Επικοινωνίες - Δρ. Α. Παπατσώρης  Κατεβάστε την εφαρμογή  (2.38 Mb)
- DVD Ψηφιακά Κυκλώματα - Δρ. Α. Μπαλουκτσής Κατεβάστε την εφαρμογή  (7.47 Mb)
- DVD Επικοινωνίες ΙI - Δρ. Α. Παπατσώρης Κατεβάστε την εφαρμογή  (1.83 Mb)
- DVD Βάσεις Δεδομένων Ι - Κ. Ευαγγελίδης Κατεβάστε την εφαρμογή  (6.22 Mb)
- DVD Προγραμματισμός ΙΙ - Δρ. Π. Μαστοροκώστας Κατεβάστε την εφαρμογή  (3.02 Mb)
- DVD Φυσική ΙΙ - Δρ. Χρ Βοζίκης Κατεβάστε την εφαρμογή  (1.15 Mb)
- DVD Ραδιοκυματική Τηλεπισκόπηση - Απ. Κουιρουκίδης Κατεβάστε την εφαρμογή  (1.9 Mb)
- DVD Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων - Ε. Ούτσιος Κατεβάστε την εφαρμογή  (254 Kb)
- DVD Γραμμικός Προγραμματισμός - Δ. Βαρσάμης Δημήτριος Κατεβάστε την εφαρμογή  (4.05 Mb)
- DVD Ασύρματες Eπικοινωνίες - Δρ. Σ. Τσίτσος Κατεβάστε την εφαρμογή  (10 Mb)
- DVD Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης - Δρ. Σ. Τσίτσος Κατεβάστε την εφαρμογή  (5.63 Mb)
- DVD Δίκτυα ΙΙ - Κ. Χειλάς Κατεβάστε την εφαρμογή  (2.86 Mb)
- DVD Φυσική Ι - Δρ. Δ. Χασάπης Κατεβάστε την εφαρμογή  (5.89 Mb)
- DVD Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος - Δρ. Χ. Στρουθόπουλος Κατεβάστε την εφαρμογή  (1.24 Mb)


  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:
          Σάββας Πασχαλίδης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Αν. Μπαλουκτσής (από 1/4/2003 έως 9/10/2007), Χ. Στρουθόπουλος (από 10/10/2007 έως 31/8/2008)
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σ. Καζαρλής, Π. Μαστοροκώστας, Ε. Ούτσιος, Α. Παπατσώρης, Ι. Ρέκανος, Σ. Τσίτσος, Δ. Χασάπης, Α. Νικολαΐδης, Κ. Χειλάς, Φ. Γκοδόση