Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ
Ηλεκτρονικές Παρουσιάσεις
Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
Εβδ. Διαλέξεις Συνοπτική περιγραφή Download
1η διάλεξη Εισαγωγή στα τηλεπιλοινωνιακά δίκτυα Download
2η διάλεξη Η τηλεφωνική συσκευή (μέρος ’) Download
3η διάλεξη Η τηλεφωνική συσκευή (μέρος Β) Download
4η διάλεξη Τηλεφωνικά κέντρα (μέρος ’) Download
5η διάλεξη Τηλεφωνικά κέντρα (μέρος Β) Download
6η διάλεξη Τηλεφωνικά κέντρα (μέρος Γ) Download
7η διάλεξη Διακίνηση τηλεφωνικών κλήσεων(μέρος ’) Download
8η διάλεξη Διακίνηση τηλεφωνικών κλήσεων(μέρος Β) Download
9η διάλεξη Σηματοδοσία τηλεπικοινωνιακού δικτύου Download
10η διάλεξη I.S.D.N.
Integrated Services Digital Network
Ψηφιακό δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών
Μέρος ’
Download
11η διάλεξη I.S.D.N.
Integrated Services Digital Network
Ψηφιακό δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών
Μέρος Β
Download
12η διάλεξη A.T.M.
Asynchronous Transfer Mode
Ασύνχρονος Ρυθμός Μεταφοράς
Μέρος ’
Download
13η διάλεξη A.T.M.
Asynchronous Transfer Mode
Ασύνχρονος Ρυθμός Μεταφοράς
Μέρος Β
Download
14η διάλεξη A.T.M.
Asynchronous Transfer Mode
Ασύνχρονος Ρυθμός Μεταφοράς
Μέρος Γ
Download
15η διάλεξη A.T.M.
Asynchronous Transfer Mode
Ασύνχρονος Ρυθμός Μεταφοράς
Μέρος Δ
Download