Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ
Ηλεκτρονικές Παρουσιάσεις
Προγραμματισμός I
Εβδ. Διαλέξεις Συνοπτική περιγραφή Download
1η διάλεξη Γενικά περί προγραμματισμού
εργαλεία ανάλυσης (φυσική γλώσσα, διάγραμμα ροής, ψευδοκώδικας)
μεταγλωττιστής
συνδέτης
διαδικασία αποσφαλμάτωσης και εκτέλεσης προγραμμάτων
Download
2η διάλεξη Δομή προγράμματος
αρχεία κεφαλίδας
συνάρτηση main
λέξεις κλειδιά
δεσμευμένες λέξεις
αναγνωριστές
κανόνες δημιουργίας ευανάγνωστου προγράμματος
Download
3η διάλεξη Μεταβλητές: δήλωση
ονοματοδοσία
τύποι και χρήση μεταβλητών
οι τύποι του χαρακτήρα και του ακεραίου
Download
4η διάλεξη Ο τύπος του αριθμού κινητής υποδιαστολής
Ι/Ο κονσόλας
Download
5η διάλεξη Τελεστές - εκφράσεις: ορισμός
σύμβολα
σημειολογίες τελεστών
ένθετες εκφράσεις
προτεραιότητα - προσεταιριστικότητα τελεστών
Τελεστές αύξησης - μείωσης
Download
6η διάλεξη Tελεστές ανάθεσης
συσχετιστικοί - αριθμητικοί τελεστές
λογικοί τελεστές
τελεστής μετατροπής
τελεστής sizeof
Download
7η διάλεξη Προτάσεις ελέγχου ροής
υπό συνθήκη διακλάδωση με if-else
Download
8η διάλεξη Υποθετικός τελεστής
υπό συνθήκη διακλάδωση με case-switch
Download
9η διάλεξη Προτάσεις επανάληψης
βρόχοι με συνθήκες εισόδου - εξόδου
οδηγούμενοι από γεγονός - μετρητή
βρόχοι while
Download
10η διάλεξη Bρόχοι for, do while
do while
ένθετοι βρόχοι
μετατροπή βρόχων
Download
11η διάλεξη Διακοπτόμενοι βρόχοι - break
ρητή διακλάδωση - goto
ο τελεστής κόμμα
κανόνες χρήσης προτάσεων ροής ελέγχου
Download
12η διάλεξη Πίνακες: δήλωση
απόδοση αρχικών τιμών
εγγραφή κι ανάγνωση πινάκων
αποθήκευση στη μνήμη
πολυδιάστατοι πίνακες
Download
13η διάλεξη Συμβολοσειρές: δήλωση
απόδοση αρχικών τιμών
εγγραφή κι ανάγνωση συμβολοσειρών
Συναρτήσεις συμβολοσειρών
αλφαριθμητικές σταθερές
Download
14η διάλεξη Ανάπτυξη προγραμμάτων Download
15η διάλεξη Εφαρμογή σε πραγματικά προβλήματα Download