ΠΕ3. Εισαγωγή/Ανάπτυξη νέων τρόπων διδασκαλίας - Δ.3.3 Ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων

    

ΠΕ2. Ανάπτυξη και προσαρμογή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού
υλικού, χρήση πολλαπλών πηγών μάθησης

Δ.2.4 Εισαγωγή των δεδομένων του εκπαιδευτικού υλικού στο σύστημα ηλεκτρονικής παρουσίασης

 

- Δικτυακοί τόποι για το μάθημα Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός - Ε. Ούτσιος Κατεβάστε την εφαρμογή (6 Kb)
- Δικτυακοί τόποι για το μάθημα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας - Δρ. Χ. Στρουθόπουλος Κατεβάστε την εφαρμογή (10 Κb)
- Δικτυακοί τόποι για το μάθημα Συστήματα Πολυμέσων - Δρ. Αθ. Νικολαΐδης Κατεβάστε την εφαρμογή (7 Kb)
- Δικτυακοί τόποι για το μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών - Δρ. Κ. Χειλάς Κατεβάστε την εφαρμογή (11 Κb)
- Δικτυακοί τόποι για το μάθημα Οπτικός Προγραμματισμός - Δρ. Σ. Καζαρλής Κατεβάστε την εφαρμογή (8 Κb)
- Δικτυακοί τόποι για το μάθημα Ασύρματες Επικοινωνίες - Δρ. Σ. Τσίτσος  Κατεβάστε την εφαρμογή (8 Κb)
- Δικτυακοί τόποι για το μάθημα Ψηφιακά Κυκλώματα - Δρ. Α. Μπαλουκτσής  Κατεβάστε την εφαρμογή (8 Kb)
- Δικτυακοί τόποι για το μάθημα Επικοινωνίες ΙΙ - Δρ. Α. Παπατσώρης Κατεβάστε την εφαρμογή (6 Κb)


  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:
          Σάββας Πασχαλίδης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Αν. Μπαλουκτσής (από 1/4/2003 έως 9/10/2007), Χ. Στρουθόπουλος (από 10/10/2007 έως 31/8/2008)
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σ. Καζαρλής, Π. Μαστοροκώστας, Ε. Ούτσιος, Α. Παπατσώρης, Ι. Ρέκανος, Σ. Τσίτσος, Δ. Χασάπης, Α. Νικολαΐδης, Κ. Χειλάς, Φ. Γκοδόση