ΠΕ3. Εισαγωγή/Ανάπτυξη νέων τρόπων διδασκαλίας - Δ.3.3 Ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων

    

ΠΕ3. Εισαγωγή/ Ανάπτυξη νέων τρόπων διδασκαλίας

Δ.3.1 Ανάπτυξη ηλεκτρονικών παρουσιάσεων των μαθημάτων

 

- Σήματα & Συστήματα - Δρ. Αθ. Νικολαΐδης Κατεβάστε την εφαρμογή (565 Kb)
- Ασύρματες Eπικοινωνίες - Δρ. Σ. Τσίτσος Κατεβάστε την εφαρμογή (12,9 Mb)
- Δίκτυα ΙΙI - Κ. Χειλάς Κατεβάστε την εφαρμογή (6,3 Mb)
- Κινητές Επικοινωνίες - Δρ. Α. Παπατσώρης Κατεβάστε την εφαρμογή (2,46 Mb)
- Κινητές επικοινωνίες (εργαστήριο) - Απόστολος Γεωργιάδης Κατεβάστε την εφαρμογή (16,1 Mb)
- Προηγμένα Ψηφιακά Συστήματα - Δρ. Ι. Καλόμοιρος Κατεβάστε την εφαρμογή (69,7 Mb)
- Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων - Δρ. Ι. Καλόμοιρος Κατεβάστε την εφαρμογή (32,4 Mb)
- Σύνθεση Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων - Δρ. Δ. Ευσταθίου Κατεβάστε την εφαρμογή (1,77 Mb)
- Ηλεκτρικά Κυκλώματα - Δρ. Α. Μπαλουκτσής Κατεβάστε την εφαρμογή (5,49 Mb)
- Προγραμματισμός ΙΙ - Δρ. Π. Μαστοροκώστας Κατεβάστε την εφαρμογή (979 Κb)
- Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων - Ε. Ούτσιος Κατεβάστε την εφαρμογή (94 Κb)
- Τεχνολογία Λογισμικού Ι - Ν. Πεταλίδης Κατεβάστε την εφαρμογή (1,21 Mb)
- Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ - Ν. Πεταλίδης Κατεβάστε την εφαρμογή (1,11 Mb)
- Βιομηχανική Πληροφορική - Στ. Βολογιαννίδης Κατεβάστε την εφαρμογή (32,3 Μb)
- Βάσεις Δεδομένων Ι - Κ. Ευαγγελίδης Κατεβάστε την εφαρμογή (2,61 Μb)
- Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ - Μπίμπη Κατεβάστε την εφαρμογή (1,55 Μb)
- Ραδιοκυματική Τελεπισκόπηση - Δρ. Απ. Κουιρουκίδης Κατεβάστε την εφαρμογή (2,45 Μb)
- Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Δρ. Σπ. Καζαρλής Κατεβάστε την εφαρμογή (5,95 Μb)
- Αναγνώριση πρωτύπων - Νευρωνικά δίκτυα - Δρ. Χ. Στρουθόπουλος Κατεβάστε την εφαρμογή (3,01 Μb)


  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:
          Σάββας Πασχαλίδης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Αν. Μπαλουκτσής (από 1/4/2003 έως 9/10/2007), Χ. Στρουθόπουλος (από 10/10/2007 έως 31/8/2008)
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σ. Καζαρλής, Π. Μαστοροκώστας, Ε. Ούτσιος, Α. Παπατσώρης, Ι. Ρέκανος, Σ. Τσίτσος, Δ. Χασάπης, Α. Νικολαΐδης, Κ. Χειλάς, Φ. Γκοδόση