ΠΕ3. Εισαγωγή/Ανάπτυξη νέων τρόπων διδασκαλίας - Δ.3.3 Ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων

    

ΠΕ2. Ανάπτυξη και προσαρμογή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού
υλικού, χρήση πολλαπλών πηγών μάθησης

Δ.2.3 Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού

 

- Μικροκυματική Τεχνολογία - Δρ. Σ. Τσίτσος Κατεβάστε την εφαρμογή (5,95 Μb)
- Σύνθεση Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων - Δρ. Δ. Ευσταθίου Κατεβάστε την εφαρμογή (1,64 Μb)
- Εργαστήριο Συστήματα Πολυμέσων - Δρ. Αθ. Νικολαΐδης Κατεβάστε την εφαρμογή (12,3 Μb)
- Δίκτυα ΙΙΙ (Εργαστήριο) - Κ. Χειλάς Κατεβάστε την εφαρμογή (2,10 Mb)
- Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (Θεωρία) Δρ. Σ. Καζαρλής Κατεβάστε την εφαρμογή (3,45 Mb)
- Βάσεις Δεδομένων Ι - Κόκκινος Κατεβάστε την εφαρμογή (3,47 Mb)
- Επικοινωνίες Ι - Μάντζου Κατεβάστε την εφαρμογή (2,4 Mb)
- Επικοινωνίες ΙΙ - Πολυμέρης Κατεβάστε την εφαρμογή (5,77 Mb)
- Κινητές Επικοινωνίες (εργαστήριο) - Δρ Απ. Γεωργιάδης Κατεβάστε την εφαρμογή (1,51 Mb)
- Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων - Ε.Ούτσιος Κατεβάστε την εφαρμογή (170 Kb)
- Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας - Δρ. Χ. Στρουθόπουλος Κατεβάστε την εφαρμογή (683 Kb)


  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:
          Σάββας Πασχαλίδης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Αν. Μπαλουκτσής (από 1/4/2003 έως 9/10/2007), Χ. Στρουθόπουλος (από 10/10/2007 έως 31/8/2008)
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σ. Καζαρλής, Π. Μαστοροκώστας, Ε. Ούτσιος, Α. Παπατσώρης, Ι. Ρέκανος, Σ. Τσίτσος, Δ. Χασάπης, Α. Νικολαΐδης, Κ. Χειλάς, Φ. Γκοδόση