ΠΕ3. Εισαγωγή/Ανάπτυξη νέων τρόπων διδασκαλίας - Δ.3.3 Ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων

    

ΠΕ2. Ανάπτυξη και προσαρμογή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού
υλικού, χρήση πολλαπλών πηγών μάθησης

Δ.2.3 Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού

 

- Συστήματα Πολυμέσων (Θεωρία) - Δρ. Αθ. Νικολαΐδης Κατεβάστε την εφαρμογή (337 kb)
- Δίκτυα ΙΙ (Θεωρία) - Κ. Χειλάς Κατεβάστε την εφαρμογή (1,06 Mb)
- Κινητές Επικοινωνίες - Δρ. Α. Παπατσώρης Κατεβάστε την εφαρμογή (1 Μb)
- Προγραμματισμός ΙΙ (Θεωρία) - Δρ. Π. Μαστοροκώστας Κατεβάστε την εφαρμογή (2,74 Mb)
- Αντικειμενοστραφής Προγρ. (Θεωρία) - Ε. Ούτσιος Κατεβάστε την εφαρμογή (158 Kb)
- Ηλεκτρικά Κυκλώματα - Δρ. Α. Μπαλουκτσής Κατεβάστε την εφαρμογή (12,4 Mb)
- Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών (Θεωρία) - Δρ. Σ. Τσίτσος  Κατεβάστε την εφαρμογή (4,03 Mb)
- Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος - Δρ. Χ. Στρουθόπουλος Κατεβάστε την εφαρμογή (631 Κb)


  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:
          Σάββας Πασχαλίδης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Αν. Μπαλουκτσής (από 1/4/2003 έως 9/10/2007), Χ. Στρουθόπουλος (από 10/10/2007 έως 31/8/2008)
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σ. Καζαρλής, Π. Μαστοροκώστας, Ε. Ούτσιος, Α. Παπατσώρης, Ι. Ρέκανος, Σ. Τσίτσος, Δ. Χασάπης, Α. Νικολαΐδης, Κ. Χειλάς, Φ. Γκοδόση