ΠΕ3. Εισαγωγή/Ανάπτυξη νέων τρόπων διδασκαλίας - Δ.3.3 Ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων

    

ΠΕ3. Εισαγωγή/ Ανάπτυξη νέων τρόπων διδασκαλίας

Δ.3.3 Ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων

 

- Αρχιτεκτονική Η/Υ Κατεβάστε την εφαρμογή  (3.1 Mb)
- Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ Κατεβάστε την εφαρμογή  (4.9 Mb)
- Εργαστήριο Φυσικής I Κατεβάστε την εφαρμογή  (8.4 Mb)
- Εργαστήριο Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Μεταβείτε στην ιστοσελίδα
- Ψηφιακά Κυκλώματα Μεταβείτε στην ιστοσελίδα
- Αριθμητικές μέθοδοι σε προγραμματιστικό περιβάλλον Κατεβάστε την εφαρμογή  (33.9 Mb)


  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:
          Σάββας Πασχαλίδης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Αν. Μπαλουκτσής (από 1/4/2003 έως 9/10/2007), Χ. Στρουθόπουλος (από 10/10/2007 έως 31/8/2008)
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σ. Καζαρλής, Π. Μαστοροκώστας, Ε. Ούτσιος, Α. Παπατσώρης, Ι. Ρέκανος, Σ. Τσίτσος, Δ. Χασάπης, Α. Νικολαΐδης, Κ. Χειλάς, Φ. Γκοδόση