ΠΕ3. Εισαγωγή/Ανάπτυξη νέων τρόπων διδασκαλίας - Δ.3.3 Ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων

    

ΠΕ2. Ανάπτυξη και προσαρμογή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού
υλικού, χρήση πολλαπλών πηγών μάθησης

Δ.2.3 Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού

 

- Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων (Θεωρία) - Ε. Ούτσιος Κατεβάστε την εφαρμογή (164 Kb)
- Αναγν. Προτύπων-Νευρωνικά Δίκτυα - Δρ. Χ. Στρουθόπουλος Κατεβάστε την εφαρμογή (1,95 Mb)
- Δίκτυα Ι (Εργαστήριο) - Κ. Χειλάς Κατεβάστε την εφαρμογή (3,11 Mb)
- Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών (Εργαστήριο) - Δρ. Σ. Τσίτσος  Κατεβάστε την εφαρμογή (441 Kb)
- Επικοινωνίες Ι - Δρ. Α. Παπατσώρης Κατεβάστε την εφαρμογή (1,55 Mb)
- Θεωρία της Πληροφορίας - Δρ. Ρέκανος Κατεβάστε την εφαρμογή (1,75 Mb)
- Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ Εργαστήριο (Unix) - Δρ. Σ. Καζαρλής Κατεβάστε την εφαρμογή (208 Kb)
- Προγραμματισμός Ι (Θεωρία) - Δρ. Π. Μαστοροκώστας Κατεβάστε την εφαρμογή (2,26 Mb)
- Προγραμματισμός ΙΙ (Εργαστήριο) - Ε. Ούτσιος Κατεβάστε την εφαρμογή (1,86 Mb)
- Φυσική Ι - Δρ. Δ. Χασάπης Κατεβάστε την εφαρμογή (2,72 Mb)
- Ψηφιακά Κυκλώματα - Δρ. Α. Μπαλουκτσής Κατεβάστε την εφαρμογή (1,34 Mb)


  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:
          Σάββας Πασχαλίδης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Αν. Μπαλουκτσής (από 1/4/2003 έως 9/10/2007), Χ. Στρουθόπουλος (από 10/10/2007 έως 31/8/2008)
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σ. Καζαρλής, Π. Μαστοροκώστας, Ε. Ούτσιος, Α. Παπατσώρης, Ι. Ρέκανος, Σ. Τσίτσος, Δ. Χασάπης, Α. Νικολαΐδης, Κ. Χειλάς, Φ. Γκοδόση