ΠΕ1. Ακαδημαϊκή αναμόρφωση του Π.Π.Σ. υλικού, χρήση πολλαπλών πηγών μάθησης - Δ.1.2 Ενίσχυση του εργαστηριακού και σεμιναριακού χαρακτήρα των σπουδών

    

ΠΕ1. Ακαδημαϊκή αναμόρφωση του Π.Π.Σ.
υλικού, χρήση πολλαπλών πηγών μάθησης

Δ.1.2 Ενίσχυση του εργαστηριακού και σεμιναριακού χαρακτήρα των σπουδών

 

- Μηχανές αναζήτησης πολυμεσικού υλικού βάσει περιεχομένου και γνώσης & Ψηφιακή επεξεργασία και αναγνώριση ιστορικών εγγράφων Ανοίξτε το έγγραφο (Θέματα - 253 Κb)

Κατεβάστε τις ομιλίες σε zip μορφή(Ομιλίες - 21,4 Μb)

- Προχωρημένα Θέματα Ψηφιοποίησης, Επεξεργασίας και Ανάλυσης 3Δ Δεδομένων και Εφαρμογές Ανοίξτε το έγγραφο (Θέματα - 259 Κb)

Κατεβάστε τις ομιλίες σε zip μορφή(Ομιλίες - 31,8 Μb)

Δείτε το βίντεο(Βίντεο - 11,7 Mb)

- Εφαρμογές Βιομηχανικής Πληροφορικής χρησιμοποιώντας το γραφικό περιβάλλον προγραμματισμού LabVIEW Ανοίξτε το έγγραφο (262 Κb)
- Ανάπτυξη πρωτοπόρων τεχνολογιών στις δορυφορικές επικοινωνίες Ανοίξτε το έγγραφο (253 Κb)

Δείτε το βίντεο(Βίντεο - 105 Mb)


  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:
          Σάββας Πασχαλίδης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Αν. Μπαλουκτσής (από 1/4/2003 έως 9/10/2007), Χ. Στρουθόπουλος (από 10/10/2007 έως 31/8/2008)
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σ. Καζαρλής, Π. Μαστοροκώστας, Ε. Ούτσιος, Α. Παπατσώρης, Ι. Ρέκανος, Σ. Τσίτσος, Δ. Χασάπης, Α. Νικολαΐδης, Κ. Χειλάς, Φ. Γκοδόση